Custom Categories: خدمات

خرداد ۰۵ ۱۳۹۴ 0comment
tanker-pro-eppts

مشخصات فنی مخازن

از مجموع مخازن پایانه، 4 مخزن مربوط به فاز اول و 6 مخزن مربوط به فاز دوم طرح احداث پایانه است. از کل مجموعه مخازن 6 مخزن با سقف ثابت و مابقی مخازن با سقف متحرک است. این مخازن در مجموع ظرفیت ذخیره سازی 60000 مترمکعب انواع میعانات گازی و پتروشیمیایی را فراهم می کنند

خرداد ۰۵ ۱۳۹۴ 0comment
terminal-pro-eppts

مشخصات پایانه شرکت

این پایانه در زمینی به مساحت 2600 مترمربع احداث گردیده و ظرفیت کل ذخیره سازی آن بالغ بر 60000 مترمکعب می باشد. فاز اول این پایانه با ظرفیت 29000 مترمکعب شامل دو مخزن با سقف ثابت و دو مخزن با سقف متحرک است.

خرداد ۰۳ ۱۳۹۴ 0comment
safety-system

سیستم های ایمنی

کلیه مخازن پایانه ، مجهز به سیستم NITROJEN BLANKETING و سیستم اطفا حریق شامل آب آتش نشانی، خنک کننده و سیستم اتوماتیک خاموش کننده با FOAM می باشد.

خرداد ۰۲ ۱۳۹۴ 0comment
sub-banner4

سیستم های کنترل و مونیتروینگ

سیستم کنترل و توقف اضطراری (ESD) به کار رفته در پایانه شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان بر اساس سیستم های اتوماسیون PLC ساخت آلمان انتخاب و نصب گردیده است.