درباره ما

شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان (EPPTS) به شماره 48235 در سال 1391 به ثبت رسیده و کلیه سهام این شرکت متعلق به شرکت پتروشیمی اصفهان است. عملیات طراحی و اجرای پایانه این شرکت در محل سایت 5 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، در سال 1390 به دست متخصصین ایرانی آغاز گردید و فاز اول آن در آبان ماه 1391 به بهره برداری رسید.
هدف از ایجاد این پایانه، تخلیه و ذخیره سازی و انتقال محصولات نفتی و پتروشیمیایی به / از کشتی می باشد که بدین منظور از چهار خط 8 اینچی اختصاصی از سایت به اسکله P3 استفاده گردیده و امکانات مرتبط با اسکله P3 که درفتی برابر 14 متر دارد، در اختیار این شرکت قرار داده شده است.