خدمات شرکت

شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان، خدمات متنوعی را در رابطه با تخلیه و ذخیره سازی و انتقال محصولات نفتی و پتروشیمیایی از 4 خط 8 اینچی اختصاصی انجام می دهد.

 • مشخصات فنی مخازن

  از مجموع مخازن پایانه، 4 مخزن مربوط به فاز اول و 6 مخزن مربوط به فاز دوم طرح احداث پایانه است. از کل مجموعه مخازن 6 مخزن با سقف ثابت و مابقی مخازن با سقف متحرک است. این مخازن در مجموع ظرفیت ذخیره سازی 60000 مترمکعب انواع میعانات گازی و پتروشیمیایی را فراهم می کنند

 • مشخصات پایانه شرکت

  این پایانه در زمینی به مساحت 2600 مترمربع احداث گردیده و ظرفیت کل ذخیره سازی آن بالغ بر 60000 مترمکعب می باشد. فاز اول این پایانه با ظرفیت 29000 مترمکعب شامل دو مخزن با سقف ثابت هر یک به ظرفیت 7400 مترمکعب (46000 بشکه) و دو مخزن با سقف شناور هر یک به ظرفیت 7000 مترمکعب (44000 بشکه) می باشد.
  همچنین فاز دوم پایانه، شامل چهار مخزن با سقف ثابت هر یک به ظرفیت 4800 مترمکعب (30000 بشکه) و دو مخزن با سقف شناور، هر یک با ظرفیت 4700 مترمکعب (29000 بشکه) می باشد.

 • سیستم های ایمنی

  کلیه مخازن پایانه ، مجهز به سیستم NITROJEN BLANKETING و سیستم اطفا حریق شامل آب آتش نشانی، خنک کننده و سیستم اتوماتیک خاموش کننده با FOAM می باشد.

 • سیستم های کنترل و مونیتروینگ

  سیستم کنترل و توقف اضطراری (ESD) به کار رفته در پایانه شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان بر اساس سیستم های اتوماسیون PLC ساخت آلمان انتخاب و نصب گردیده است.