دفتر ماهشهر

دفتر ماهشهر

ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 5، بلوار پتروشیمی رازی، شرکت خدمات بندری مخازن پتروشیمی اصفهان
تلفن: 52175466 – 061 و 52175486 – 061
دورنگار: 52175465 – 061
info@eppts.ir

دفتر اصفهان

دفتر اصفهان

نشانی: کیلومتر 5 بزرگراه آزادگان، بلوار اختصاصی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی اصفهان، دفتر شرکت خدمات مخازن بندری
تلفن: 33922411-031
دورنگار: 33922681 – 031
پست الکترونیک: info@eppts.ir

تماس با ما

کاربر گرامی جهت برقراری ارتباط با شرکت خدمات مخازن پتروشیمی اصفهان می توانید فرم زیر را پر کنید، همکاران ما با بررسی اطلاعات شما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.