مهر ۱۴ ۱۳۹۴ 0comment
news4-3

برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی

به مناسبت روز ایمنی آتش نشانی ، شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان اقدام به برگزاری مانور آتش نشانی توسط نفرات مکانیک و بهره بردار سایت نمود .
مانور در خصوص اطفاء حریق در جایگاه تخلیه ، کولینگ مخازن و همچنین آموزش در نحوه استفاده از خاموش کننده های پودری به کارکنان داده شد .

eppts_admin